Mimopražské kluby

Jazzová sekce přímo spolupracovala s mnoha mimopražskými kluby: Teplice, Chomutov, Veselí nad Moravou, Mariánské údolí u Olomouce i olomoucké Divadlo hudby, Brno, Bratislava, Trutnov, Pardubice atd. Postupně se snažíme aby přímí účastníci, tedy regionální pořadatelé z onech klubů, zporacovali svoji historii a poskytli ji sem jako svědectví o historii nezávislé československé kultury v regionech.