Případ Wagner

Jazzpetit č. 21
Sborník textů Friedricha Nietzscheho o Richardu Wagnerovi („Byli jsme přátelé a teď jsme si cizí. Ale je tomu tak dobře a my si to nechceme ani skrývat ani zastírat, jako bychom se za to měli stydět. Jsme dvě lodě, z nichž každá má svůj cíl a svou cestu; můžeme se ovšem křižovat a oslavit pak společně svátek…„) doplnil Petr Rezek vlastními poznámkami, překlady Otokar Fischer, Pavel Kouba, Arnošt Procházka. Procházkovy překlady Případ Wagner a Nietzsche kontra Wagner vyšly už v roce 1901, Fischerovo Zrození tragedie bylo vytištěno v roce 1923. Koubův překlad Richard Wagner v Bayreuthu měl v knížce premiérové zveřejnění. Knížka vyšla u příležitosti stého úmrtí Richarda Wagnera v roce 1983. 283 stránek, bez ilustrací.