Punk Rock – 6. PJD

Josef Vlček: Punk rock. (Text přednášky v Divadle hudby 19. 5. 1978, 6. Pražské jazzové dny).