Vítáme vás

Po celý rok 2017 běží po republice putovní VÝSTAVA Jazzová sekce 1971-1988

V sedmdesátých a osmdesátých letech minulého století fungovaly v Československu významné svobodomyslné proudy. Patřilo k nim dění mezi ochránci přírody, ve sféře duchovní, kolem Charty 77, undergroundu a v širokém spektru kultury především působení Jazzové sekce.

A právě Jazzové sekci se tento web věnuje. Její historií ohraničené 30. říjnem 1971, kdy proběhla ustavující konference Jazzové sekce až propuštěním
posledního z vězněných členů jejího výboru – Karla Srpa – z kriminálu 1. ledna 1988.
Existuje řada materiálů a svědectví o práci Jazzové sekce, které jsou neuspořádaně rozptýleny v dostupných veřejných archivech, nebo zatím nedostupné v soukromých archivech. Na připravovaném webu je prostor tyto materiály a svědectví pro všechny zájemce i badatele přehledně soustředit na jednom místě v digitální podobě.

Historie Jazzové sekce ale není jen to obrovské množství koncertů, přednášek, divadel, výstav, publikací a ostatní činnosti, ale také a možná především, ji tvoří osudy jednotlivých lidí a celého společenství, které Jazzovou sekci tvořilo, obklopovalo. Členů výboru, redakce, aktivistů, členů z celého Československa…  jedno v jaké podobě činnost Jazzové sekce podporovali.. Důležité je, že se kolem značky Jazzová sekce tehdy sešla opravdu výjimečná skupina odvážných svobodomyslných kulturymilovných lidí, kteří toho hodně znali, uměli a ještě více se v Jazzové sekci společným dílem naučili. Dnes těch tehdy rozvinutých znalostí a dovedností dál využívají ku prospěchu naší společnosti na různých místech kulturního a společenského života.

V roce 2017 připomínáme 30. let od politického odsouzení členů výboru Jazzové sekce.  10. – 11. března 1987 proběhlo hlavní líčení u soudu Prahy 4.  
12. května 1987 proběhlo odvolací soudní řízení před městským soudem v Praze.
http://jazzova-sekce.cz/proces/faze-2-vlastni-proces/

Po celý rok 2017 běží po republice putovní VÝSTAVA Jazzová sekce 1971-1988

Tomáš Křivánek tomas.krivanek@jazzova-sekce.cz

PJD Lucerna Foto Jiří Kučera
PJD Lucerna Foto Jiří Kučera

Share This: