Jitka Svobodová

Kresby, objekty
Práce z let 1974 – 79, samostatné výstavy doma 1969, 1977, 1978. Situace 3, květen 1979.