Karel Malich

Vědomí a kosmické energie
Prostorové práce a kresby z let 1976 – 81, poslední samostatná domácí výstava v galerii Benedikta Rejta v Lounech, 1972. Situace 12, listopad 1982.