Jazzpetit

Knižní edice Jazzpetit vycházela jako příloha bulletinu JAZZ. Odpovědným redaktorem byl Karel Srp, grafická úprava Joska Skalník. Státní orgány nebyly o připravovaných titulech
a jejich výrobě informovány, vydávání se dělo mimo oficiální schvalovací a cenzurní řízení. Náklad byl přednostně nabízen členům objednávkovým systémem, přebytky ostatním zájemcům. Všechny náklady byly rozebrány.

Jazzpetit 1 Rocková poezie.
Jazzpetit 2 O dada, surrealismu a českém umění.
Jazzpetit 3 Partitury.
Jazzpetit 4 Boris Vian.
Jazzpetit 5 Český rock´n´roll 1956 – 1969.
Jazzpetit 6 John Ono Lennon.
Jazzpetit 7 Hudba přírodních národů.
Jazzpetit 8 Hudba terezínského ghetta.
Jazzpetit 9 Obsluhoval jsem anglického krále.
Jazzpetit 10 Jindřich Štyrský Fotografické dílo.
Jazzpetit 11 Minimal & Earth & Concept Art, 2.díly.
Jazzpetit 12 Rock 2000 (A–K).
Jazzpetit 13 Dada.
Jazzpetit 14 E. F. Burian.
Jazzpetit 15 Living Theatre.
Jazzpetit 16 Poslední z transportu.
Jazzpetit 17 Tělo, věc a skutečnost v současném umění.
Jazzpetit 18 Stylistická cvičení.
Jazzpetit 19 Rock 2000 (L–S) – zabavená verze.
Jazzpetit 19 Rock 2000 (L–R) – distribuovaná verze.
Jazzpetit 20 V melounovém cukru – zabaveno při výrobě.
Jazzpetit 21 Případ Wagner.
Jazzpetit 22 Rock 2000 (S–Z).
Jazzpetit 23 Kat beze stínu.
Jazzpetit 25 Dítě na skleníku – zabaveno při výrobě.
Jazzpetit 26 Marcel Duchamp – zabaveno v rukopise.
Jazzpetit 29 Hlava medusy – zabaveno.