Edice Situace

 Vyvinula se ze stejnojmenné rubriky, která se poprvé objevila v bulletinu Jazz 23/1978. Šlo o portréty výtvarníků působících mimo oficiální scénu, vystavujících jen ojediněle v malých galeriích nebo jen v zahraničí. Jako samostatná příloha bulletinu Jazz začaly vycházet od března 1979. Sešity A4, 20 stránek na křídovém papíře s černobílými reprodukcemi, průvodní text, portrét umělce, životopisná data, seznam výstav a literatury. Připravoval Karel Srp mladší, grafická úprava Joska Skalník.

SITUACE v bulletinu JAZZ

Karel Miler
2 str., 3 fotografie akcí z roku 1977. Rozhovor M. Černé a K. Srpa ml. s Karlem Milerem, nedatováno. JAZZ 23, 1978.

Milan Grygar
3 str., 3 fotografie akcí, nedatováno, 2 fotografie z realizace hmatové kresby, 1975.
Rozhovor K. Srpa ml. s Milanem Grygarem z listopadu 1978. JAZZ 24, 1978.

Stanislav Zippe
2 str., 4 kresby návrhu světelných instalací, nedatováno. Rozhovor
K. Srpa ml. se Stanislavem Zippem, únor 1979. JAZZ 25, 1979.

Jiří Kovanda
3 str., 4 fotografie instalací z roku 1979. Rozhovor K. Srpa ml. s Jiřím Kovandou, srpen 1979. JAZZ 26, 1980.

Václav Vokolek
2 str., 4 kresby z cyklu „Prostory slov“, 1977-79. Rozhovor K. Srpa ml. s Václavem Vokolkem,
listopad 1979. JAZZ 27/28, 1980.

Edice SITUACE – samostatné sešity

Situace 1 Adriena Šimotová. Koláže – objekty – kresby.
Práce z let 1975 – 78, poslední oficiální výstava: 1978 v Divadle hudby v Olomouci, vydáno březen 1979.

Situace 2 Karel Miler. Možnosti.
Akce z let 1972 – 78, jediná domácí výstava: Praha, stavební fakulta ČVUT, 1977,  vydáno duben 1978.

Situace 3 Jitka Svobodová. Kresby, objekty.
Práce z let 1974 – 79, samostatné výstavy doma 1969, 1977, 1978, vydáno květen 1979.

Situace 4 Milan Grygar. Kresby.
Kresby z let 1973 – 79, poslední samostatná domácí výstava v brněnské galerii Jaroslava Krále. 1971, vydáno září 1979.

Situace 5 Emila Medková. Fotografie.
Fotografie z let 1969 – 78, poslední výstava v brněnském Domě umění, 1979, vydáno prosinec 1979.

Situace 6 Stanislav Kolíbal. Mezi prostorem a plochou.
Instalace z let 1969 – 79, poslední dommácí výstava v pražské galerii Václava Špály, 1970, vydáno květen 1980.

Situace 7 Jan Svoboda. Fotografie.
Fotografie z let 1968 – 75, poslední výstava v brněnském Domě pánů z Kunštátu, 1975, vydáno červenec 1980.

Situace 8 Eva Kmentová. Kresby, plastiky.
Práce z let 1975 – 79, místo Srpova úvodu text dopisu Evy Kmentové Jindřichu Chalupeckému z konce února 1980 (zemřela 8. dubna 1980), poslední výstava v Divadle v Nerudovce, Praha, 1980, vydáno listopad 1980.

Situace 9 Libor Fára. Dialog projektu okno.
Práce z let 1975 – 80, první domácí výstava od roku 1972: Činoherní klub v Praze, 1980, vydáno prosinec 1980.

Situace 10 Václav Boštík. Obrazy.
Plátna z let 1965 – 80, poslední samostatná výstava v Nové síni v Praze, 1968, vydáno duben 1981.

Situace 11 Petr Štembera. Performance.
Akce z let 1971 – 78, dokumentace akcí u nás dosud veřejně nevystavovaných, vydáno květen 1981.

Situace 12 Karel Malich. Vědomí a kosmické energie.
Prostorové práce a kresby z let 1976 – 81, poslední samostatná domácí výstava v galerii Benedikta Rejta v Lounech, 1972, vydáno listopad 1982.

Situace 13 Dalibor Chatrný. Prostorové orientace.
Práce z let 1969 – 81, poslední domácí samostatná výstava v brněnské Minigalerii VÚVel, 1978, vydáno leden 1982.

Situace 14 Hugo Demartini. Modely.
Práce z let 1968 – 81, poslední samostatná domácí výstava v galerii Benedikta Rejta v Lounech, 1971, vydáno leden 1983.

Situace 15 Vladimír Janoušek. Změny.
Plastiky z let 1969 – 83, poslední samostatné domácí výstavy po 15 letech v Domě kultury v Orlové a Ústavu makromolekulární chemie v Praze na Petřinách, obě 1982, vydáno říjen 1983.

Připravené tituly 1983-4, které se už nestačily vytisknout:
Situace 16: Čestmír Kafka, Situace 17: Květa a Jitka Válovy