E. F. Burian

Jazzpetit č. 14
Byly dva dobré důvody, proč knihu vydat. Prvním byla osobnost autora Jaroslava Kladivy, zaručujícího neideologický pohled. Druhým byla Burianova hesla, která pasovala dané realitě husákovské éry. Typická jsou Burianova hesla Zameťte jeviště, Dejte nám divadlo, Umění slouží, ale neposluhuje. Kniha je životopisem ohraničeným zatčením Buriana gestapem 12.3. 1941 a uzavřením jeho divadla D 41. S ním byli uvězněni ještě tanečnice a kostýmová návrhářka Nina Jirsíková a skladatel Zbyněk Přecechtěl. Burian s Jirsíkovou se dostali z vězení až v květnu 1945. Tímto sdělením Kladivovo zaujaté vyprávění o tvůrčím zápase E.F. Buriana končí. Publikace je vybavena dokumenty, fotografiemi, reprodukcemi plakátů, scénických návrhů a portréty divadelních osobností. Pro nás bylo velice pochmurné čtení korespondence divadla se zemským úřadem, s policejním ředitelstvím, s úřady, které zakazovaly ve třicátých letech některá Burianova představení, nabádaly k dodržování textů, požadovaly jejich předkládání cenzuře. Komunistická byrokracie a cenzura měla na čem stavět, měla domácí tradice. Jaroslav Kladiva (1919-1987) byl historikem na filosofické fakultě Univerzity Karlovy, člen KSČ, který se v 60.letech postavil na stranu obrodného procesu a stal se v letech 1966-70 děkanem fakulty. Promluvil na pohřbu Jana Palacha na tryzně v Karolinu a v roce 1970 na funkci rezignoval. Vedle titulů vydaných Jazzovou sekcí v edici Jazzpetit (E.F. Burian, Poslední z transport, mu posmrtně vyšel až v roce 1994 titul Literatura Bohumila Hrabala. 446 stran. Vyšlo v prosinci 1982.