Proces

Zpráva analyticko-informačního, plánovacího a kontrolního odboru SNB z konce roku 1985:
Výrazným příkladem neúspěšné prevence je případ zákazů činnosti Jazzové sekce. V součinnosti s ministerstvem kultury ČSR, ministerstvem vnitra ČSR, ministerstvem financí ČSR, výborem lidové kontroly ČSR a dalšími orgány byl realizován široký komplex preventivně rozkladných opatření s cílem rozložit nepřátelskou činnost Jazzové sekce Svazu hudebníků ČSR. Přes několikaleté úsilí nejsou dosažené výsledky adekvátní vynaloženým silám a prostředkům. Důvodem je především nedůsledný postup zainteresovaných orgánů, který umožnil Jazzové sekci více než zdvojnásobit počet členů, navázat spojení s Chartou 77 a získat podporu nepřátelských zahraničních center.“

Fáze 1 konstrukce procesu
Fáze 2 vlastní proces
Fáze 3 rehabilitace