Kat beze stínu

Jazzpetit č. 23
Autor František R. Kraus v předmluvě dosud nevydané novely píše: „Kat beze stínu je příběh malého, celkem bezvýznamného človíčka ošklivé tváře a hrozného vzezření, hrbáčka Ády, který dlouhá léta žil u nás ve Staré Praze. Snažil jsem se vylíčit osud jedince, vyřazeného společností ze svého středu, který je však člověkem v jádru dobrým, byť nepochopeným. To, čím se nakonec stal, z něj udělali jen a jen lidé. Chtěl jsem vylíčit osud dvou kamarádů, Ády a jeho přítele, lékaře Gacha. Oba šli vedle sebe cestou trnitou, i když každý jinak. O obou však lze říci, že šli cestou, která jim byla přikázána, cestou bojovníků…“ Za těmito slovy se skrývá strhující příběh zběsilého života v terezínském ghettu a v osvětimském koncentračním lágru. František R. Kraus (1903-1967) prožil život v Praze. Byl československým židovským spisovatelem, novinářem, rozhlasovým pracovníkem, člen protinacistického odboje. Za války přežil pobyt ve třech nacistických koncentračních táborech, podařilo se mu ke konci války uprchnout z pochodu smrti. Z politických a antisemitských důvodů byl v komunistické éře zakázaným autorem. Jazzová sekce přesto pro své členy jeho knížku vydala k jeho nedožitým osmdesátinám.
160 stran, neilustrováno. Vydáno v roce 1983.