Fáze 3 rehabilitace

16.11. 1989 Usnesení generální prokuratury o vrácení zabavených věcí (nebylo provedeno ani po urgencích).
9.8. 1990 K. Srp, V. Kouřil, J. Skalník podávají společně obhájcem V. Kouřila JUDr. Dítětem podnět ke stížnosti o porušení zákona usnesením Městského soudu v Praze z 12.5. 1987.
23.11. 1990 Usnesení prokuratury v Praze 4 o vrácení zabavených věcí při domovních prohlídkách.
25.1. 1991 Generální prokuratura ČR ve věci K. Srpa a ostatních členů výboru JS podává stížnost pro porušení zákona k Nejvyššímu soudu ČR.
30.1 1991 vydáno rozhodnutí o vrácení pokut zaplacených Skalníkem, Srpem, Huňátem a Kouřilem.
24.4. 1991 Veřejné zasedání o stížnosti pro porušení zákona podle § 30. odst.2 zák. 119/1990 o soudní rehabilitaci: Nejvyšší soud ČR ruší rozsudek z důvodu porušení zákona a vrací Obvodní prokuratuře pro Prahu 4. Usnesení konstatuje, že už v přípravném řízení byl porušen zákon, který stanovuje, že nikdo nemůže být stíhán jako obviněný jinak, než ze zákonných důvodů a způsobem, který stanoví trestní řád. Městský soud v Praze v odvolacím řízení vedeném soudkyní JUDr. Píchovou pak nepřihlédl k těmto vadám a nesprávně zamítl důvodné odvolání.

23.7. 1991 Obvodní prokurátor JUDr. Jaroslav Pečenka odkládá kauzu členů Jazzové sekce. Posoudil celou věc a zjistil, že v daném případě nejsou podmínky pro další řízení.

Proces s Jazzovou sekcí - rehabilitace 24.4.1991

Obrázek 1 z 8

Nejvyšší soud ČR ruší rozsudek z důvodu porušení zákona. V čele uprostřed předseda rehabilitačního senátu Jaromír Klimša. Foto Ivan Prokop