Absolventské práce

Bc. Lukáš Duchoň Jazzová sekce, Artforum a Unijazz 16.1.2008

Mgr. Jitka Kybalová Lekce jazzové sekce – hodnotový a motivační žebříček předních aktivistů jazzové sekce 29. 9. 2008

Bc. Eva Králíková Jazzová sekce a výtvarné umění 2009

Mgr. Martina Hynková, DiS. ‚Jiné světy‘ žen Jazzové sekce v období tzv. normalizace
12. 6. 2012

Mgr. Jitka Kybalová Ženy Jazzové sekce 11. 6. 2013

PhDr. Pavla Jonssonová, Ph.D. Mýty české hudební alternativy osmdesátých let
19. 6. 2013

Bc. Martin Mejzr Jazzová sekce – občanská společnost a totalitní moc v Československu 70. a 80.let 20.století 19. 6. 2013

Mgr. Veronika Švoncová Činnost Jazzové sekce v letech 1969 – 1987 prizmatem bulletinu Jazz 26.8.2013

Bc. Martin Solar 60. až 80. léta v československé rockové hudbě – doba rozkvětu i zmaru 18. 6. 2014

Bc. Jiří Sládek Jazzová sekce a její proměna v instituci kulturní opozice 4. 2. 2016

.. a tisíce odkazů a citací v pracech které nejsou úzce tématicky věnovány Jazzové sekci.
Například v Informačním systému Masarykovy univerzity je cca 1 480 citací.
V repozitáři závěrečných prací Univerzity Karlovy nalezeno 123 prací (127 dokumentů) atp.


 „Nedejte se – nedáme se – existujeme!“ Interdisciplinární kolokvium o Jazzové sekci. Organizátoři: Ústav pro studium totalitních režimů a Ústav pro českou literaturu AV ČR, v.v.i. Záznam na stránkách USTR a zpráva o konání uveřejněná v Paměť a dějiny 2016/03

Příspěvek Mgr. Veroniky Navrátilové-Švoncové na konferenci International Conference on New Horizons in Education 2018 v Paříži Francie a její certifikát.