10. Pražské jazzové dny

19.-28. září 1980. Lucerna, Folimanka, Divadlo hudby, nestanovené kino, parník.
Inspektor kultury Národního výboru města Prahy neustále oddaluje rozhodnutí o povolení festivalu, vymiňuje si různé nové podmínky nad rámec „povinností pořadatele“ podle Žádosti o povolení produkce a přílohy  Pořadatelům veřejných hudebních produkcí v Praze. Součástí požadavků byly i zákazy vystoupení některých kapel, jimž organizátoři nehodlali vyhovět. Přestože už začal s časových důvodů předprodej vstupenek, díky vršení požadavků Inspektorátu kultury NVP byla Jazzová sekce nucena konání 10. Pražských jazzových dnů Jazzovou sekcí odvolat.

Plánovaná dramaturgie 10.PJD:
Pátek 19.9. Lucerna, večer: Bluesberry, Originální pražský synkopický orchestr Pavla Klikara, Classic Rock’n’roll Band Josefa Pilaře a nejmenovaní zahraniční hosté.
Sobota 20.9. Lucerna, odpoledne: Free Jazz Trio Milana Opravila, Hector Zazou (Francie), Etron Fou Leloublan (Francie), Feminizační improvizační skupina (Velká Británie).
Sobota 20.9. Lucerna, večer: Stivín & Co System, duo Jana Koubková a Alan Vitouš, Extempore, This Heat (Velká Británie).
Neděle 21.9. Lucerna, odpoledne: Emil Viklický, Reptiles (Švédsko), Marx Brothers a Chris Cutler (Velká Británie).
Neděle 21.9. Lucerna, večer: Art Zoyd (Francie), band Michaela Kocába.
Neděle 21.9. parník, večer: improvizovaný program.
Úterý 23.9.: filmová představení a videoprojekce.
Středa 24.9.: filmová představení a videoprojekce.
Čtvrtek 25.9. Divadlo hudby: Terry Fox – přednáška s ukázkami hudby .
Pátek 26.9. Divadlo hudby: Pásmo rockové poezie divadla Kaleidoskop.
Sobota 27.9. Folimanka: Přehlídka alternativní amatérské scény.
Neděle 28.9. Folimanka: Přehlídka alternativní amatérské scény.
(V době uzávěrky programu amatérské scény byla potvrzena účast těchto kapel: Autentycký, Bluesberry, Hugo Band, Chameleon, Jablkoň, KMB, Mary Band, Nemesis, Jakub Noha, Plástev, Emil Pospíšil, Psí vojáci, Recitační skupina Vpřed Lumíra Tučka, Revival Club, Rychta 2, Svíce a Zikkurat).
Neděle 28.9. Divadlo hudby: Nové tváře ECM – poslechový program .

V průběhu léta byl zpracováván státními orgány materiál, který byl podkladem pro aktiv o zábavné hudbě v polovině prosince 1980.
V textu mj. stálo:
Pražské jazzové dny se v letošním roce nekonaly pro neodpovídající kulturně politickou a ideovou orientaci, pro nedostatečné politické garance ze strany pořadatele. Jde o přehlídky rockové a jazzové hudby. Vzhledem k masovému ohlasu rockové a jazzrockové hudby u naší mládeže a vzhledem k živelnému rozvoji této hudby a zvláště pořadatelských akcí s touto hudbou, pokládáme za nezbytné zabývat se otázkou vhodné prezentace této hudby. Je nutno zabezpečit nového odpovědného pořadatele. Bude projednáno s národním výborem hlavního města Prahy„.