Bulletin Jazz

Bulletiny Jazz, 1972-1980
Základní informační publikace zabývající se tuzemským a zahraničním jazzem. Vycházel nepravidelně podle výrobních a finančních možností Jazzové sekce. Obsah se vyvíjel také v souladu s dramaturgií Pražských jazzových dní a ostatní ediční činností Jazzové sekce. Čísla 1-19 vycházela s titulem JAZZ – Bulletin Jazzové sekce Svazu hudebníků ČSR. Od č.20 s titulem Jazz –Bulletin současné hudby. Datace je uváděna podle termínu uzávěrky čísla. Redaktor: Karel Srp, grafická úprava Joska Skalník. Do Bulletinu Jazz 14 k tisku připravoval Petr Kretschmer, tiskly Středočeské tiskárny. Od Bulletinu Jazz 15 se informace o tiskárně přestaly uvádět. Okruh přispěvatelů vyrůstal z rozšiřující se základny aktivních členů a sympatizantů – většinou amatérských publicistů a fotografů.

Bulletin Jazz 1 (únor 1972, 8 stran),
Bulletin Jazz 2 (září 1972, 8 s.),
Bulletin Jazz 3 (říjen 1972, 12 s.),
Bulletin Jazz 4 (prosinec 1972, 16 s.),
Bulletin Jazz 5 (březen 1973, 16 s.),
Bulletin Jazz 6 (červenec 1973, 14 s.),
Bulletin Jazz 7 (září 1973, 16 s.),
Bulletin Jazz 8 (leden 1974, 20 s.),
Bulletin Jazz 9 (duben 1974, 24 s.),
Bulletin Jazz 10 (srpen 1974, 24 s.),
Bulletin Jazz 11 (listopad 1974, 26 s.),
Bulletin Jazz 12 (leden 1975, 24 s.),
Bulletin Jazz 13 (duben 1975, 28 s.),
Bulletin Jazz 14 (červenec 1975, 28 s.),
Bulletin Jazz 15 (prosinec 1975, 32 s.),
Bulletin Jazz 16 (duben 1976, 32 s.),
Bulletin Jazz 17 (září 1976, 24 s.),
Bulletin Jazz 18 (říjen 1976, 32 s.),
Bulletin Jazz 19 (březen 1977, 32 s.),
Bulletin Jazz 20 (srpen 1977, 38 s.),
Bulletin Jazz 21/22 (listopad 1977, dvojčíslo, 62 s.),
Bulletin Jazz 23 (duben 1978, 76 s.),
Bulletin Jazz 24 (prosinec 1978, 64 s.),
Bulletin Jazz 25 (červen 1979, 48 s.),
Bulletin Jazz 26 (duben 1980, 80 s.),
Bulletin Jazz 27/28 (červenec 1980, dvojčíslo, 144 s.)

Jazz 24, 25 a 26/27 prezentovány na XI. bienále užité grafiky Brno 1984. Obálka čísla Jazz 26/27 publikována v katalogu výstavy pod heslem Skalník, Joska.