43/10/88

Zpravodaj pro československou jazzovou scénu. č.1, 1979– č.17, 1987.

Tisk pro členy Jazzové sekce: aktuality, koncerty, krátké zprávy a poznámky, informace o interních záležitostech, písemné doklady o boji za zachování organizace atd. Číslo v názvu černobílé tiskoviny bylo telefonním číslem do redakce v ul. Ke Krčské stráni 611, Praha 4.

OBSAH všech 17. ZPRAVODAJŮ naleznete na http://jazz.ustrcr.cz