Koncerty

Organizační řád Jazzové sekce v textu schválený nadřízeným Svazem hudebníků ČSR 19.2.1972 umožňoval organizovat vystoupení, koncerty, soutěže, přehlídky, festivaly.
Jako vše v těch dobách svoboda naplňovat tuto možnost byla čistě teoretická. Koncerty podléhaly povolení místních inspektorátů kultury, které se o „vhodnosti“ takových události radily vždy s orgány státní moci, s místními, podle rozsahu akce i nadřízenými stranickými sekretariáty komunistické strany, při „pochybnostech“ o ideologické „bezúhonnosti“ pořadatele samozřejmě vstupovala do hry  i Státní bezpečnost. Pojem „Jazzová sekce“ v souvislosti s pořádáním koncertu vždy vyvolal u zmíněných orgánů pohotovost a z toho vyplývající potíže. Dalším omezením byla finanční stránka.
JS se od roku 1974 soustředila na pořádání Pražských jazzových dnů v ročních, občas půlročních intervalech, takže jich do roku 1979 proběhlo devatero + dva které byly zakázány ale částečně se jednotlivé plánované koncerty podařily. Ostatní koncerty byly příležitostné.
Ve spolupráci s JS se však konala řada místních akcí pořádaných lokálními kluby odborů, svazu mládeže atd, po celé republice. Tyto nejsou zdokumentovány, prosíme pamětníky – ozvěte se, bude vám zřízena kategorie pro vaše akce.