Eva Kmentová

Kresby, plastiky
Práce z let 1975 – 79, místo Srpova úvodu text dopisu Evy Kmentové Jindřichu Chalupeckému z konce února 1980 (zemřela 8. dubna 1980), poslední výstava v Divadle v Nerudovce, Praha, 1980. Situace 8, listopad 1980.