Média o JS

Jazzová sekce SH ČSR začala být v oficiálních médiích citována hlavně v éře Pražských jazzových dnů. Koncem 70. let však začal při jejich recenzování v časopisech či denících pojem JS mizet a psalo se jen o koncertech PJD.
V 80.letech po zákazu PJD a souběžném pronásledování ostatní činnosti se zmínky o JS staly tabu a z veřejných knihoven dokonce začaly být stahovány její publikace. Jméno JS se opět vyskytovalo až v oficiálních negativních informacích a pomluvách v souvislosti s uvězněním členů výboru a soudem s nimi (1986–1987).

První podrobnější souhrnnou zprávu po listopadu 1989 o patnáctileté činnosti naší organizace sepsal pro měsíčník Melodie v roce 1991 do tří dvoustránkových pokračování Vladimír Kouřil v článku Hudba k tanci a poslechu na dvoře královském. V průběhu 90.let se pak objevila JS v knihách Lubomíra Dorůžky, Karla Srpa a Vladimíra Kouřila, nové časopisy zveřejnily řadu rozhovorů s Karlem Srpem a Joskou Skalníkem. Po roce 2000 se začal zájem o činnost JS zvyšovat nejen u studentů kulturních oborů, ale také ze strany historiků zpracovávajících období normalizace z různých pohledů.

V České televizi vznikaly pořady zmiňující činnost JS v různých seriálech a hodinový profilový dokument Aleše Kisila.