Jan Svoboda

Fotografie
Fotografie z let 1968 – 75, poslední výstava v brněnském Domě pánů z Kunštátu, 1975. Situace 7, červenec 1980.