Stanislav Kolíbal

Mezi prostorem a plochou
Instalace z let 1969 – 79, poslední dommácí výstava v pražské galerii Václava Špály, 1970. Situace 6, květen 1980.