Tělo, věc a skutečnost v současném umění

Filosof Petr Rezek pro Jazzovou sekcí na konci sedmdesátých let připravil přednášky o umění, hudbě, opeře, konceptualismu, uváděl je v Divadla hudby v rámci Pražských jazzových dnů, v sále pionýrského domu pod letenskou vodárenskou věží. Z přednášek a vlastních studií z let 1976 – 1981 sestavil sborník zabývající se
americkým uměním od druhé poloviny padesátých let. Z názvů kapitol: Fenomenologie pop artu, Zem jako živel, Happening jako vzpomínka, Holá přítomnost, Šílenství a fotografie, Otázky konceptuálního umění, Kniha objektem?, Antidiskotéka a temný prazáklad, Železnice a věc umění.
40 reprodukcí. 240 stran. Do tisku byla dána v prosinci 1982.