Bulletin Jazz č.17

Monotematické vydání k jubileu Jaroslava Ježka : 1906-1942

Posudek o zvláštní způsobilosti posluchačově (Josef Suk, 1929)
O jazzu (Jaroslav Ježek, 1934)
Oči jako len (Vítězslav Nezval)
Jazz přichází do Evropy (katalog Ultraphonu, 1947)
Hudba v Osvobozeném divadle (Jaroslav Ježek, 1929)
Fata morgana (Jan Mikota, 1929)
Hodinka s Jaroslavem Ježkem (Jan Mikota)
Tři dopisy Jaroslava Ježka (1938, 1940)
Ježkův zrak a sluch (Dr. Jaroslav H. Hůlka)
O tom, který se nevrátil (Mladá Fronta, 9.10.1945)
Jaroslav Ježek (Jan Rychlík, JAZZ 1947)
Ohlédnutí při sedmdesátce (Václav Holzknecht)
Klasik stále mladý (Lubomír Dorůžka)
Co pro ně znamenal (Milan Svoboda, Petr Karen, Rudolf Ticháček, Oldřich Rafaj, Josef Krajník)
Místo slovníkového hesla: dílo Jaroslava Ježka.

Číslo připravili: Lubomír Dorůžka, Václav Holzknecht, Jindřich Kautský, Josef Kotek, Jiří Kučera, Zbyněk Mácha, Jan Mikota, Jarmila Strnadová, Joska Skalník, Luboš Svátek, Karel Srp st. Vyšlo v září 1976. 24 stran.
Titulní foto: Jaroslav Ježek (archivní)

OBSAH tohoto čísla naleznete na webu http://jazz.ustrcr.cz