Aktuality Jazzové sekce 1971-1988 za rok 2019

13. listopadu Jazzová sekce očima nepamětnice Veroniky Navrátilové v Českém muzeu hudby od 19. hodin.
Můj příběh o setkání s Jazzovou sekcí. Povídání o tom, jak jsem se vlastně dozvěděla o JS, co mě vedlo k hlubšímu zájmu o ni, o setkáních a rozhovorech s klíčovými osobnostmi, zajímavosti z výsledků dotazníku pro odběratele Bulletinu Jazz, fotografie, střípky z příspěvku zahraniční konference. V.N.

Veronika Navrátilová se už v roce 2013 ve své diplomové práci na Pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové věnovala tématu „Činnost Jazzové sekce v letech 1969 – 1987 prizmatem bulletinu Jazz“ https://jazzova-sekce.cz/storage/diplomka-Veronika-Svoncova.pdf a v současnosti téma rozšiřuje ve své doktorandské práci o sociologické a různé další souvislosti kolem činnosti Jazzové sekce. Svou studii v rozpracování už představila také v zahraničí – na konferenci New Horizons in Education v Paříži 2018 https://jazzova-sekce.cz/wp-content/uploads/Veronika-Navratilova-konference.pdf


Publikační činnost Jazzové sekce 23. října 2019  v Českém Muzeu Hudby
Jazzová sekce vydávala pro své členy časopis Bulletin Jazz, k němuž později přibyl členský zpravodaj 43/10/88. Jako příloha Bulletinu Jazz byla založena samostatná humanitně a beletristicky orientovaná knižnice Jazzpetit. Sešitová edice Situace přinášela portréty neoficiálních a zakázaných výtvarníků a tematická řada Dokumenty se zaměřovala na aktuální témata soudobého kulturního života. V období po formálním zániku JS byly další tiskoviny vydány pouze samizdatově či zůstaly nerealizovány.
Literární historička Petra Loučová (ÚČL AV ČR) představí konkrétní knihy a časopisy Jazzové sekce – jejich žánrovou šíři, mnohdy dobrodružnou výrobu, specifickou distribuci, ale také jejich svébytnou estetickou hodnotu.


Hudební obzory Jazzové sekce | Josef Rauvolf 
25. září 2019 v 19:00 v Českém Muzeum Hudby
Jazzová sekce se věnovala nejen jazzu, jak na koncertech, tak na stránkách svého Jazz Bulletinu dávala prostor všemožným experimentům, jazzovým, rockovým i klasickým, divadelním i filmovým. Hudební projížďka těmito aktivitami nabídne pohled Josefa Rauvolfa na vše, co Jazzová sekce svým přátelům nabízela…
HRÁT BUDE například Soft Machine, Can, Zappa, Extempore, Pere Ubu, Psí vojáci a další…


Dvacáté třetí zastavení putovní výstavy Jazzová sekce 1971-1988 jako součást vzpomínkového setkání Svoboda slova v nesvobodné době 21. září 2019
ve Vzdělávacím centru Křižánky http://www.sursum.cz/www-sursum-cz/9-Aktuality


Středa 19. června 2019 v 19:00 Aleš Opekar Český rock v kontextu někdejší Jazzové sekce a (ne)možnosti jeho exportu v Českém muzeu hudby.
→ význam rockové hudby v kontextu činnosti někdejší Jazzové sekce Svazu hudebníků
→ jazz rock a amatérská scéna jako alternativa k standardní jazzové scéně
→ ojedinělé kontakty se zahraničním
→ nepřímé vlivy na kulturně-politickou situaci (tlak na liberálnější přístup k oficiální scéně)
https://www.nm.cz/ceske-muzeum-hudby/cesky-rock-v-kontextu-nekdejsi-jazzove-sekce-a-nemoznosti-jeho-exportu


Výstava Jazzová sekce 1971-1988 tentokrát jako součást ČRo Jazz Stage na United Islands 1. června 10:30 až 21:30 hod Praha Lyčkovo náměstí
https://www.facebook.com/events/436883857073604
Výstava je unikátním dobovým svědectvím o práci a boji skupiny svobodomyslných kulturymilovných lidí, aktivistů Jazzové sekce, kteří byli státními orgány ČSSR vtlačeni do role kulturní opozice. Výstava je tedy o boji za nezávislou kulturu s totalitní mocí tehdejší ČSSR.  Současně na podporu svobody slova, uměleckého projevu a demokracie v dnešní době.


29. května Perzekuce Jazzové sekce
Představitelé Jazzové sekce dlouhodobě čelili snahám o její větší mocenskou kontrolu ze strany státních orgánů. Reakcí na jejich odpor byla rostoucí represe a snahy o její likvidaci, které roku 1987 vyvrcholily politickým procesem s pěti jejími členy. Okolnosti a formy této represe budou hlavním této akce. Připomenut však bude i málo známý případ pronásledovaného milovníka jazzu Jiřího Ganse. Vystoupí sociální antropolog Michal Louč (ÚSTR) s hostem bývalým členem výboru Jazzové sekce Tomášem Křivánkem
České Muzeum Hudby 29. května
https://www.facebook.com/events/363909214211806

Foto Ivan Prokop

Kdo ještě nebyl na výstavě může
od 18:00 do 19:00 bude komentovaná prohlídka výstavy Import / Export / Rock’n’roll https://www.nm.cz/ceske-muzeum-hudby/import-export-rocknroll
za běžné vstupné muzea.
nebo samostatně bez výstavy
v 19:00 se výstava uzavře a v kavárně muzea začne přednáška Perzekuce Jazzové sekce  https://www.nm.cz/ceske-muzeum-hudby/perzekuce-jazzove-sekce
vstupné zdarma.


17. dubna Doba a hudba Jazzové sekce 1971–1986
Speciální poslechový pořad Vladimíra Kouřila zaměřený na jazz časů Pražských jazzových dnů, souvislost se situací jazzu ve světě.
Program bude ukázkami zaměřen na výběr z mála pořízených oficiálních i samizdatových dobových nahrávek souvisejících s koncerty na 1.- 9. Pražských jazzových dnů, resp. s kapelami, jež tam vystoupily, v ukázkách budou naznačeny hlavní vývojové proudy amerického jazzu tohoto vymezeného období. Stručně budou nahrávky popsány také v souvislosti s vlastní historií Jazzové sekce.
České Muzeum Hudby 17.dubna 2019.https://www.facebook.com/events/1287577111396601/

Foto Tomáš Ort

Kdo ještě nebyl na výstavě může
od 18:00 do 19:00 bude komentovaná prohlídka výstavy Import / Export / Rock’n’roll https://www.nm.cz/ceske-muzeum-hudby/import-export-rocknroll
za běžné vstupné muzea.
nebo samostatně bez výstavy
v 19:00 se výstava uzavře a v kavárně muzea začne Doba a hudba Jazzové sekce 1971–1986 https://www.nm.cz/poradame/akce/jazzova-sekce-19711988
vstupné zdarma.


Národní muzeum připravilo v Českém muzeu hudby výstavu Import / Export / Rock’n’roll na které je, pochopitelně, zastoupena i Jazzová sekce.


Import / Export / Rock’n’roll  29. 3. 2019 – 31. 1. 2020
Výstava mapující pohyb hudby v normalizačním Československu.