Concerto grosso pro jazz a disharmonii doby

V roce 2021 uplyne už 50 let od založení Jazzové sekce a v roce 2019 uplynulo už 20 let od vydání dnes jen v dobrých knihovnách sehnatelné bilanční publikace Jazzová sekce v čase a nečase Vladimíra Kouřila. Jak čas běží, je třeba tuto historii připomínat novými texty, v nichž bude činnost Jazzové sekce vysvětlována v širších souvislostech, jež mladší generace už nemůže znát. Bylo proto redakcí nejstaršího českého měsíčníku Hudební rozhledy, vycházejícího od roku 1948, dobrou volbou, že dala Vladimíru Kouřilovi k dispozici po celý rok 2017 celou dvoustránku svého časopisu. Autor v ní vysvětluje činnost Jazzové sekce v širších souvislostech doby po stránce hudební, obecně kulturní a politické, zasazuje ji do české historie sdružování jazzové obce a vydavatelských pokusů o jazzový časopis. Redakce nyní celý text seriálu s názvem Concerto grosso pro jazz a disharmonii doby uvolnila pro náš web.
Autor je spolupracovníkem časopisu, v němž měl jazz od počátků své místo, už od roku 2015. České jazzové historii se věnoval také v roce 2018 seriálem Žánrové obrázky
z dějepisu českého jazzu.

I. Z okna rychlíku přes swingující časy
II. Skromná kolébka, neskromné sny
III: Slovo o jazzu – Fénix snad prokletí zbavený?
IV. Pražská jazzová jara a podzimy: probouzení
V. Roky 1977–79: Jazz v aréně žánrů
VI. Zákaz koncertů jako součást „třídního boje“
VII. Reflexe české a zahraniční scény v bulletinech Jazz 1975-1980
VIII. Knižní edice Jazzpetit – odklon od hudebních témat
IX. Hudba, jazz – čtvrtá dimenze výtvarného umění
X. Osmdesátá léta – arytmický osud jazzové sekce
XI. Echo pražských jazzových dnů
XII. Coda. Coda?

Podpisovka Vladimíra Kouřila k vydání knihy Jazzová sekce v čase a nečase
v knihkupectví Jiřího Seidla ve Štěpánské ulici, Praha 1, 1.3.2000